GESCHIEDENIS

Bouw Moerdijkbrug 1935; Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

De aanleg van de oude Moerdijkbrug, gebouwd door de firma Penn & Bauduin uit Dordrecht, begon in 1934 en op 12 december 1936 werd de Moerdijkbrug (voor het wegverkeer) in gebruik genomen door koningin Wilhelmina. Tussen de ingebruikname van de parallelle spoorbrug en de verkeersbrug zat een periode van 65 jaar. Evenals de spoorbrug bestond de brug voor het wegverkeer uit stalen overspanningen van elk circa honderd meter lang, hoewel deze brug met tien overspanningen wel korter was dan de spoorbrug met tien overspanningen. Het was een vakwerkbrug en destijds één van de grootste bruggen van Europa.

Bron: foto Stichting De Greb

Op 10 mei 1940 werd na een Duitse parachutistenlanding rond de beide landhoofden enige tijd hard gevochten om het bezit van de Moerdijkbruggen. De brug is in september 1944 door het terugtrekkende Duitse leger vernield om de opmars van de geallieerden te vertragen. De brug is kort na de Tweede Wereldoorlog provisorisch hersteld met overspanningen van de spoorbrug en was in het bevrijdingsjaar alweer te berijden. In 1946 werd een definitieve reparatie verricht. De onderdelen uit de spoorbrug werden weer teruggeplaatst op die brug.

In de jaren zeventig is de oude brug vervangen en in 1978 is de aangepaste brug opengesteld. De oude brugdelen zijn elders hergebruikt, vier delen voor de Spijkenisserbrug en zes delen voor de Keizersveerbrug in de A27 bij Geertruidenberg. De Keizersveerbrug ligt relatief dichtbij, maar de vaarroute van de brugdelen maakte een behoorlijke zigzag door de regio, ze werden vanaf de Moerdijkbrug eerst de Dordtse Kil ingevaren, dan via de Beneden Merwede tot even voor Gorinchem, vervolgens via de Nieuwe Merwede terug naar het Hollandsch Diep en dan oostwaarts naar Geertruidenberg. Dit was nodig omdat het transport van de brugdelen niet onder de naastgelegen spoorbrug door kon. De middelste overspanningen zijn enkele meters ingekort om tussen de bestaande (en verbrede) pijlers te passen.

Een deel van deze inkorting, twee vakwerkliggers van de oude brug, met hierin het herdenkingsreliëf is nu als monument, ingericht ten oosten van de nieuwe verkeersbrug, te bewonderen.