TOEKOMST


WAT WORDT DE TOEKOMST VAN DE OUDE MOERDIJKBRUG?

Rijkswaterstaat (RWS) heeft in februari 2017 besloten tot de volledige vervanging van drie  stalen bruggen in de A27 door betonnen bruggen. Vanwege lagere onderhoudskosten is dit  voordeliger en zorgt dit in de toekomst voor minder verkeershinder in verband met wegwerkzaamheden c.q onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt. Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om de drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen.